Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Թեստ

 1. Գտիր այն թիվը, որը պարունակում է 4 հազարյակ, 7 տասնյակ և 8 միավոր
  2)4078
 2. Գտիր ամենամեծ երկնիշ և ամենափոքր հնգանիշ թվերի գումարը: 10010+99=10109
 3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի արտադրյալը, եթե արտադրիչներից մեկը մեծացնենք 8 անգամ, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:

1) կմեծանա 8 անգամ2) կփոքրանա 8 անգամ

 1. Գտի՛ր 9729 թիվը 1000-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
  729
 2. 6556 > 6546 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:
  4
 3. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման կարգով:

1) 1345, 1356, 1467, 1678

 1. 120 թվի 5/6 մասը կլինի
  100
 2. 64 սմ պարագիծ ունեցող քառակուսու կողմի երկարությունը կլինի
  16
 3. 616 * 50- 84210 ։ 70+163 արտահայտության արժեքը կլինի

29760

 1. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 3 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:
  106’
 2. Գրիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը բաժանվում է և՛ 5-ի, և՛ 2-ի :
  9990
 3. Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը։
  28
 4. Տրված թվայն հաջորդականությունում օրինաչափություն գտիր և գրիր հաջորդ թիվը: 1

10, 18, 26, 34, 42, 50

 1. Քառակուսի հողամասի երեք կողմը շրջապատված է 48 մետր երկարություն ունեցող ցանկապատով։ Գտե՛ք հողամասի մակերեսը։
  256
 2. Ուղղանկյան լայնությունը 26 սմ է, իսկ երկարությունը 2 անգամ մեծ է լայնությունից: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը։
  156
 3. Արկղում կար 30 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 5/6 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։՝
  5
Posted in Ռուսերեն

Русский

    А теперь  выбери правильный ответ:

1. За чем поехал дед в начале сказки?

За рыбой

2. Что встретилось деду на дороге?

Лиса

3. Как дед хотел использовать шкуру лисы?

На воротник

4. Как лиса перехитрила деда?


Притворилась мертвой

5. Где лиса достала рыбки?

Сбросила с телеги деда

6. Как лиса перехитрила волка?

Сказала наловить рыбы на хвост в проруби

7. Почему волк остался без хвоста?

Приморозил в проруби

8. Чем измазалась лиса, чтобы обмануть волка?

Квашней

9. Почему волк повез лису на себе?

Он поверил, что ее поколотили

10. Что пела лиса, когда волк вез ее на себе?

«Битый небитого везет»

Posted in Հայրենագիտություն

Հայրենագիտություն

Իմ սիրած շունը ռոթվելերն է։Եթե ունենամ իմ սիրած շունը նրան միշտ կնայեմ կսիրեմ և կլինեմ նրա ընկերը։Նա կլինի իմ ամենա հավատարիմ ընկերը ։Իսկ նրա անունը կդնեմ Վոլֆ։Կցանկանաի լինի տղա։Իսկ եթե դուք էք ուզում ունենալ շուն պետք է իմանալ

 • Դուք հաճախ ստիպված կլինեք մաքրել շան հետևից։
 • Կարող է հաճախ խանգարվել գիշերային քունը։
 • Ձեր կյանքում սպասվում են մեծ փոփոխություններ։
 • Եթե Դուք այս ամենին դիմանաք, ապա ձեռք կբերեք ամենահավատարիմ ընկերոջը։

Իսկ հիմա կպատմեմ ռոթվելերի մասին։


Չափերը

Հասուն որձի մնդավի բարձրությունը 61-69 սմ է, էգինը` 56-63 սմ։ Որձերի քաշը, կախված մարմնի բարձրությունից, 50-60 կգ է, էգերինը` 35-48։ Մարմնի ձգվածության գործակիցը 103-105 է։

Գլուխը

Գանգը միջին չափի է, ականջների արանքում լայնացած։ Ճակատը դեպի դուրս կորացած է, ծոծրակային ոսկրը լավ զարգացած է և չերևացող։ Քիթն ընդարձակ է, մեծ քթածակերով ու սև։ Մռութը պետք է ունենա չափավոր ուրվագիծ։ Շուրթերը սև են, լնդերը սև, կամ հնարավորինս մուգ։ Ծնոտները լայն են և ուժեղ։ Ատամնանստվածքը մկրատաձև է` ուժեղ և ամբողջական (42 ատամ)։ Վերին կտրիչները կիպ ծածկում են ներքևինները։ Այտաղեղները վառ արտահայտված են։ Աչքերը միջին չափի են, նշաձև և մուգ շագանակագույն։ Ականջները միջին չափի են, կախ, եռանկյունաձև, հեռադիր։ Ականջները դեպի առաջ թեքված են և կիպ գլխին կպած` գանգին կոր տպավորություն տալով։

Վիզը

Վիզն ուժեղ է, միջին չափի և մկանուտ։ Վզի մաշկը չպետք է ունենա ավելորդ կախվածություն։ Կատիկն արտահայտված չէ։

Իրանը

Ամերիկյան շնաբույծների ակումբի կողմից կազմակերպված ռոթվայլեր ցեղատեսակի մրցույթ Թեքսասում 2006 թ. հուլիսի 23-ին

Մեջքն ուղիղ է, ուժեղ և ձիգ։ Տափողները կարճ են, ուժեղ և փոսավոր։ Գավակը կամարաձև է, միջին չափի և թեթևակի կորացած։ Կրծքավանդակն ընդարձակ է, կորացած և խորը (անրակների բարձրության 50%-ը), լավ ձևավորված լանջքով, ցցված կողաճաղերով։

Ագին

Ագին ավանդաբար կտրում էին, սակայն հիմա պոչատ ռոթվայլերներին արգելված է ներկայացնել ցուցահանդեսների։ Ագին ուղիղ է, հանգիստ վիճակում` կախ։

Վերջույթները

Դիմացի ոտքերն ուղիղ են և իրար ոչ շատ մոտ։ Թիակները երկար են, անրակները`ուժեղ են և մեծ։

Հետևի ոտքերն ուղիղ են և զուգահեռ։ Զիստերը կարճ են և մկանուտ։ Ճաները երկար են և մկանուտ։ Թաթերը կլոր են։


Քայլվածքը

Ռոթվայլերի քայլվածքն ավանդաբար տրոտն է։ Քայլելիս առջևի և հետևի ոտքերը պետք է շարժվեն ուղիղ հետ-առաջ։ Քանի որ նրա վերջույթների շարժումն ուղղաձիգ է, նրա ուղին էլ պետք է լինի ուղիղ։ Ռոթվայլերի քայլվածքը հավասարակշռված է և սլացիկ, ինչի համար էլ նա օգտագործվում է որպես հովվաշուն։

Posted in Անգլերեն

English

 1. What’s the word?
  Write the word under the pictures.
 1. What’s the order?
  Watch the story and put the sentences in order.
  1 A lion was asleep in the sun one
  2 The little mouse ran up the lion’s neck.
  3 The lion caught him with a great big smack!
  4 The mouse was out walking the very next day.
  5 He saw the king of the jungle tied to a tree.
  6 The mouse worked quickly and chewed through the rope.
  7 Be kind to me and one day I’ll help you.’
  8 You were right, little mouse – thank you, I’m free.’

 1. Answer the questions!
  Watch the story. Write answers to the questions.

  a. What animal does the lion catch?
  A mouse.
  b. What does the lion want to do with the mouse?
  To eat
  c. What does the mouse promise the lion ?
  One day i will help you
  d. Does the lion think the mouse can help him?
  No
  e. What happens to the lion the next day?
  Lion was tied to a tree
  f. How does the mouse help the lion?
  The mouse chewed the rope
 1. Choose the answer!
  What do you think is the moral of the story? Circle the best answer.
  a. Don’t go to sleep in the sun or you will get caught.
  b. Remember that everyone has different talents and abilities.
  c. Everyone will help you even if you are not nice.
Posted in Մաթեմատիկա

Թեստ10

Թեստ
1․ Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները 3-ով փոքր են հազարավորից
4121

2․ Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ հնգանիշ թվերի գումարը:
2) 100999

3․Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են պատիկ 6-ին․
4) 12, 36, 180, 432

4․ Քանի՞ մետր է ( 3/10 )կիլոմետրը։
1) 300

5․ Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 24 սմ է: Գտիր եռանկյան կողմի երկարությունը:
8

6․ Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 4000 կգ-ը ցենտներներով:
400000 ց

7․Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից յուրաքանչյուրը մեծացնենք 12-ով։
1) Կմեծանա 24ով

8․Ընտրիր այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն՝ կստացվի ճիշտ անհավասարություն․
7կմ 340մ > 7կմ 720մ։

9․Ընտրիր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 2 օր 14 ժամը ժամերով․
62

10․ Անին կարդաց 320 էջ ունեցող գրքի մասը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալուն։
160

11․ Երկնիշ թվերի քանակը քանիսո՞վ է ավել միանիշ թվերի քանակից:
80

12․ Ի՞նչ թվանշանով վերջացող թիվ պետք է
հանել 457-ից, որպեսզի ստացված տարբերությունը լինի 5-ի բազմապատիկ:
2,7

13․Թվի մասը հավասար է 40-ի: Ինչի՞ է հավասար այդ թվի մասը:
Թվի մասը հավասար 40-ը բաժանած այդ թվին։

14․ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։

15․ Աստղանիշի փոխարեն գրիր բաց թողնված թվանշանները։

5624
936
6560

16․Միևնույն վայրից տարբեր ուղղություններով շարժվեցին մոտոցիկլավարը և հեծանվորդը: Շարժվելուց որոշ ժամանակ անց նրանց միջև հեռավորությունը 56 կմ էր: Որքա՞ն ճանապարհ էր անցել նրանցից յուրաքանչյուրը, եթե մոտոցիկլավարը անցել էր 16 կմ-ով ավել, քան հեծանվորդը:
Հեծանվորդ-20կմ
Մոտոցիկլավար-36կմ

17․Ուղիղ գծով տնկել են 10 ծառ, յուրաքանչյուր երկու հարևան ծառերի միջև հեռավորությունը 6 մետր է: Գտեք երրորդ և յոթերորդ ծառերի միջև հեռավորությունը:
24մ

Posted in Ռուսերեն

Хлеб

ЭТО БЫЛО ДАВНО СВЫШЕ ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД.. КОГДА НА ЗЕМЛЮ ПРИШЕЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ И ХОЛОД, ЧЕЛОВЕКУ НЕЧЕГО БЫЛО ЕСТЬ. И ТОГДА ОН ВПЕРВЫЕ ЗАМЕТИЛ ПШЕНИЧНЫЙ КОЛОСОК. ЧТОБЫ ЗЕРНА БЫЛО УДОБНО ЕСТЬ, СМАЧИВАЛИ ИХ ВОДОЙ. ПОТОМ ЧЕЛОВЕК НАУЧИЛСЯ РАСТИРАТЬ ЗЕРНА В МУКУ. И ВОТ ОДНАЖДЫ В ОДНОЙ ИЗ КАМЕННЫХ ПЕЩЕР ЧЕЛОВЕК ОСТАВИЛ ГОРШОК С ПШЕНИЧНОЙ КАШЕЙ У ОГНЯ. ОГОНЬ НЕЗАМЕТНО ПОДКРАЛСЯ К ГОРШКУ. ГОРШОК НЕ ВЫДЕРЖАЛ ЖАРА И ЛОПНУЛ. ГРОХОТ РАЗБУДИЛ ЧЕЛОВЕКА. ОН ПОДБЕЖАЛ К КОСТРУ И УВИДЕЛ, ЧТО ЕГО ЕДА ПРЕВРАТИЛАСЬ В КАМЕНЬ. КОГДА КАМЕНЬ ОСТЫЛ, ЧЕЛОВЕК СТАЛ ОЧИЩАТЬ ЕГО И ВДРУГ ПОЧУВСТВОВАЛ НЕЗНАКОМЫЙ ЗАПАХ. ПОЛОЖИВ КУСОЧЕК В РОТ, ЧЕЛОВЕК ЗАЖМУРИЛСЯ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ. ТАК ЧЕЛОВЕК НАУЧИЛСЯ ПЕЧЬ ХЛЕБ.

 Դա շատ վաղուց էր, տասնհինգ և ավելի հազար տարի առաջ ,երբ երկրի վրա եկավ ուժեղ անձրև և ցուրտ եղավ ։Մարդը ոչինչ չուներ ուտելու։Հետո նա առաջին անգամ նկատեց ցորենի ցողունը։Որպեսզի հատիկները հարմար լինեին ուտելու,թրջում էին ջրով ,հետո մարդը սովորեց աղալ հատիկները դարձնելով ալյուր։Մի անգամ քարանձավներից մեկում մարդը թողել էր սափորը, ցորենի ապուրով կրակի վրա,կրակը աննկատ տարածվեց սափորի շուրջը,սափորը չդիմացավ տաքությանը և տարքեց։Պայթյունը արթնացրեց մարդուն,նա վազեց պայթյունի մոտ,և տեսավ ,որ սնունդը վերածվել էր քարի։Երբ քարը սառեց,մարդը մարդը սկսեց մաքրել այն և հանկարծ զգաց անծանոթ հոտ։Դնելով մի կտոր բերանը,մարդը հաճույք ստացավ և այդպես մարդը սովորեց հաց թխել։

К СЛОВАМ ВЫДЕЛЕННЫМ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ ПОДБЕРИТЕ СИНОНИМЫ.

Двно-недавно
есть- кушать
заметит-увидит

огонь — жар огонёк

грохнут-бахнуться


К СЛОВАМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ ПОДБЕРИТЕ АНТОНИМ
сильный-слабый

холод-типло

потом-сейчас

однажды -оногда

ПОЛЬЗУЯСЬ ИНТЕРНЕТОМ,ПОПРОБУЙТЕ ОТВЕТИТЬ:
КАК У РАЗНЫХ НАРОДОВ НАЗЫВАЕТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХЛЕБ?

Армения

В Армении из тончайших листов теста пекут знаменитый, древнейший из хлебов лаваш.

Италия
   
ХЛЕБ ИТАЛИИ
Фокачча — итальянская пшеничная лепёшка, которую готовят из различных видов теста — либо дрожжевого, которое является основой для пиццы, либо пресного сдобного. Тесто традиционной фокаччи содержит три компонента: муку, воду и оливковое масло.
Мексика
   
 ХЛЕБ МЕКСИКИ
Тортилья
-тонкая лепёшка из кукурузной или пшеничной муки, употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США.
Израиль
   
 ХЛЕБ  ИЗРАИЛЯ
В Израиле делают сдобный хлеб в виде косички. Называется он хала. Хлеб из сдобного теста правоверные иудеи едят только по субботам — 


Грузии

История хлеба разных стран мира

Грузинские мастера издавна славятся выпечкой тандырного хлеба: мадаули, шоти, трахтинули, саоджахо, мргвали, кутхиани

Россия
На территории России издавна большим спросом пользуются калачи — уральский, саратовский и другие, хлеб московский, ленинградский, орловский, ставропольский из ржаной, ржано-пшеничной и пшеничной муки.


Франция
  
 ХЛЕБ  ФРАНЦИИ
Бриошь (фр. une brioche) — сладкая булка из сдобного теста на пивных дрожжах с добавлением масла. Изготовлялась ещё в XVII веке  на западе Франции.